Pien's
schilderijen
2017

Genealogie De Haan

Deze familie de Haan is afkomstig uit de omgeving van Heerenveen (Beneden Knijpe).

Welkom

Deze site is opgezet en wordt onderhouden door :
Johannes (Hans) de Haan, geb. Groningen 1951
Met regelmatige tussenpozen probeer ik mij bezig te houden met deze stamboom.
Graag zou ik in contact komen met familieleden en onderzoekers die in deze families bezig zijn.

datum : januari 2024

Schrijfwijzen

Patroniemen : om duidelijk te maken dat een naam een patroniem is wordt deze gevolgd door een quote (') of door een dubbele punt (:) ,als het gaat om de uitgang 'zoon' of 'dochter'.
Plaatsnamen : om een plaats eenduidig te kunnen localiseren wordt bij een plaatsnaam de tegenwoordige gemeente vermeld waarvan de plaats deel uitmaakt. Zie [Plaatsen] [Gemeenten] via menu.

Inhoud

De stamboom omvat de families :
- De Haan (Friesland)
- Van der Tuin (Groningen, provincie en stad)
- Krabbendam (Zuid-Holland, Schiedam en Rotterdam)
- Willebrands (Zuid Holland, Rotterdam)
zie familiestructuur voor de relatie van deze families.

Illustraties

Zo mogelijk zijn er foto's opgenomen van de personen.
Bij gebrek aan een foto is gezocht naar een handtekening.
Als in de akten staat dat de persoon "de schrijfkunst niet heeft geleerd", staat bij de silhouette de afbeelding: